Introductie

HG dakbedekkingen heeft zich gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van alle soorten dakbedekking voor zowel platte als hellende daken.

Dakbedekking voorbeeld Dakwerk wordt steeds meer specialistenwerk. mede door steeds complexere dakconstructies, de hoeveelheid beschikbare dakmaterialen, continue innovaties, nieuwe wetgeving in het bouwbesluit, de Arbo-wet, verzekeringen en nieuwe technieken op dakgebied.

Een goed dak begint bij kennis van zaken. HG dakbedekkingen inspecteert, adviseert, controleert en garandeert een goed eindproduct, gebaseerd op ervaring en vakkennis en het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen.

De door ons geleverde kwaliteit wordt gewaarborgd door het KOMO procescertificaat, en het maken van windbelastingsberekeningen.

dakbedekking voorbeeld 2 Gegarandeerde waterdichtheid daar gaat het hier om. Maar vergeet niet de levensduur, deze zijn van essentieel belang. De keuze van het toe te passen dakbedekkingsysteem is sterk afhankelijk van de ondergrond, Daarom zorgen wij voor een pasklare oplossing, Zodat na oplevering men altijd met vertrouwen kan terugkijken.

Verder kunnen wij u dakonderhoudscontracten aanbieden, waaronder wij de levensduur van een dak kunnen verlengen. Daarnaast worden tevens onnodige lekkages, vervuiling en dakverstoppingen voorkomen.